MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. ("I would like to help you, but ..." Dilemmas of work with clients in organisations.). Brno: Marek Zeman, 2004. 243 pp. ISBN 80-903070-1-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích.
Name in Czech "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích
Name (in English) "I would like to help you, but ..." Dilemmas of work with clients in organisations.
Authors MUSIL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, 243 pp. 2004.
Publisher Marek Zeman
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/04:00011404
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-903070-1-9
Keywords in English organisational culture; work with clients; dilemmas of the work with clients; social work services
Tags Organisational culture, social work services, work with clients
Changed by Changed by: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., učo 568. Changed: 30/6/2009 10:44.
Abstract
Kniha je věnována otázce: "Která dilemata práce přístupu ke klientům mohou být podle dosavadního výzkumu pro pracovníky služeb sociální práce důležitá a jak jsou tito pracovníci zvyklí je v organizacích, kde pracují, řešit?" Autor popisuje "všední"(komplexní a zjednodušené cíle, množství a kvalita, neutralita a favoritismus, jednostrannost a symetrie vztahu s klientem, procedurální a situační přístup, materiální a nemateriální pomoc, zasáhnout a nezasáhnout) a "strategická"(veřejný a dílčí zájem, bezprostřední a zprostředkované cíle, řešení případu a sociální změna, změna klienta a změna prostředí) dilemata práce s klientem v organizacích služeb sociální práce.
Abstract (in English)
The book pays attention to the question: "What dilemmas of social work with clients are - in accordance with current research results - perceived as important by social workers and how are the employees of social work service agencies accustomed to manage them?" The author describes "everyday dilemmas" (those between "complex and simplified objectives", "quantity and quality", "neutrality and favouritism", "symmetric and asymmetric relation with the client", "procedural and situational approach", "material and non-material help", "act or not to act") and "strategic dilemmas" (those between "public and particular interest", "direct and indirect objectives", "solving the case and social change", "change of the client and change of social environment").
Links
GA403/99/0320, research and development projectName: Kultura pracovišť nabízejících služby sociální práce
Investor: Czech Science Foundation, The culture of social-work services
PrintDisplayed: 29/6/2022 11:23