VÍTOVEC, Jiří and Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (Pharmacotherapy of cardiovascular disease). Praha: Grada Publishing, 2004. 248 pp. 1959. ISBN 80-247-0866-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění
Name (in English) Pharmacotherapy of cardiovascular disease
Authors VÍTOVEC, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Jindřich ŠPINAR (203 Czech Republic).
Edition Praha, 248 pp. 1959, 2004.
Publisher Grada Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/04:00010065
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-247-0866-3
Keywords in English Pharmacotherapy;Heart Disease
Tags Heart Disease, pharmacotherapy
Changed by Changed by: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., učo 716. Changed: 24/5/2004 08:25.
Abstract
Autoři podávají přehled jednotlivých lékových skupin užívaných v léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jejich charakteristiku, mechanismus účinku, základní klinicko farmakologické údaje, indikace, kontraindikace. Kromě základních léků ( ACE inhibitory, betablokátory, nitráty, srdeční glykosidy, blokátory vápníkových kanálů, vazodilatancií, diuretik, hypolipidemik, antiarytmik a antitrombotik) jsou uvedeny nové lékové skupiny - antagonisté angiotenzinového AT1 receptorů, a další nové léky (sildenafil apod.). Dále je podán stručný přehled farmakoterapie základních onemocnění jako je srdeční selhání, hypertenze, angina pectoris a srdeční infarkt, hyperlipidemie, arytmie a dalších. Autoři se snažili o co nejpřehlednější a stručnou publikaci, která by měla pomoci nejen praktickým lékařům ale také ambulantním i nemocničním internistům a mladým kardiologům.
Abstract (in English)
Review of pharmacotherapy cardiovascular disease, including characteristic main drugs influence heart disease.
PrintDisplayed: 24/6/2021 17:42