Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Patrik PRACHÁR and Jan VOKURKA. Mikrobiologické aspekty parodontologického ošetrovania (Microbiological aspects of the periodontology treatment). In InDent. 2009.
 2. ŠULCOVÁ, Alexandra. Možnosti prevence a terapie metabolických poruch vyvolaných podáváním psychofarmak (Possibilities fro prevention and treatment of metabolic disorders elicited by administration of psychotropics). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., 2009, vol. 13, Suppl 1, p. 17. ISSN 1211-7579.
 3. ŠULCOVÁ, Alexandra. SOUČASNOST A PERSPEKTIVY FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY OBESITY (CURRENT AND PROSPECTIVE PHARMACOLOGICAL TRETAMENT). Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, vol. 13, Suppů 2, 1 pp. ISSN 1211-7579.
 4. 2008

 5. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese (Possibilities treatment for depression). Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, vol. 10, No 1, p. 23-31. ISSN 1212-4184.
 6. ŠVESTKA, Jaromír. Sleep deprivation therapy. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, vol. 29, suppl. 1, p. 65-92. ISSN 0172-780X.
 7. 2007

 8. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA and Ivo PACLT. Farmakoterapie hyperkinetické poruchy (Pharmacotherapy ADHD). In Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vydání. Praha: Infopharm, 2007. p. 141-146. editor: Raboch at al. 3-1180.694. ISBN 80-239-8501-9.
 9. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ and Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní praxi (Pharmacotherapy of chronic heart failure at out-patient department). Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press s r.o., 2007, vol. 3, No 3, p. 161-164. ISSN 1801-1209.
 10. REKTOROVÁ, Irena. Farmakoterapie Parkonsonovy nemoci (Pharmacotherapy in Parkinon's disease). Farnakoterapie. 2007, vol. 3, No 3, p. 599-605. ISSN 1801-1209.
 11. 2006

 12. WAVRUCH, Martin, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Martina ŽIKAVSKÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ, Pavel WEBER, Jana TISOŇOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ, Peter KRUTÝ and Milan KRIŠKA. Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii. (Quality indicators of pharmacotherapy in geriatrics). Klinická farmakologie. 2006, vol. 20, No 3, p. 135-139. ISSN 1212-7973.
 13. 2005

 14. JEDLIČKOVÁ, Hana. Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie (Bullous pemphigoid - etiopathogenesis, clinical picture, therapy). In I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Sborník abstrakt. 2005. ISBN 80-239-5083-5.
 15. VÍTOVEC, Jiří and Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných (Question of pharmacology treatment of cardiovacular disease in elderly). Česká geriatrická revue. Praha: Medic Publ, 2005, 3/2005, No 4, p. 11-18. ISSN 1214-0732.
 16. 2004

 17. KAŠPÁREK, Tomáš and Eva ČEŠKOVÁ. Farmakoterapie epizody schizofrenie (Pharmacotherapy of the schizophrena episode). In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004th ed. Praha: Verlag Dashofer, 2004. p. 1-12, 13 pp. 9. aktualizace, PSYCH/3. ISBN 80-86229-29-7.
 18. VÍTOVEC, Jiří and Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (Pharmacotherapy of cardiovascular disease). Praha: Grada Publishing, 2004. 248 pp. 1959. ISBN 80-247-0866-3.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese (Treatment of unipolar depression). In Depresivní onemocnění. 1st ed. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. p. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
 20. 2002

 21. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie (Pharmacotherapy of depression and schizophrenia). 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, vol. 2002, listopad, p. 100-101. ISSN 0044-1996.
 22. 2000

 23. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Úzkostné poruchy v dětství a adolescenci. Abstrakt/ (Anxiety disorders in children and adolescents.). In Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. p. 30. ISBN 80-86257-18-5.
Display details
Displayed: 19/5/2021 01:29