MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Authors MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ.
Edition 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno, 187 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 80-210-2415-1
Changed by Changed by: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc., učo 2281. Changed: 7/12/2004 14:27.
PrintDisplayed: 24/6/2021 22:02