CS

Mozaika žádající rekonstrukci

MACEK, Jakub. Mozaika žádající rekonstrukci (Mosaic Reqruiring a Reconstruction). Revue pro média 08, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, No 8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mozaika žádající rekonstrukci
Name (in English) Mosaic Reqruiring a Reconstruction
Authors MACEK, Jakub.
Edition Revue pro média 08, Brno, Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text článku.
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 7/1/2019 08:31.
PrintDisplayed: 20/1/2019 10:14

Other applications