HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ and Milan ŠTEFANÍK. Úvod do fyzikální kosmologie (Introduction into the physical cosmology). Praha: Academia, 2004, 219 pp. není součástí edice. ISBN 80-200-1241-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do fyzikální kosmologie
Name (in English) Introduction into the physical cosmology
Authors HORSKÝ, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Jan NOVOTNÝ (203 Czech Republic) and Milan ŠTEFANÍK (703 Slovakia).
Edition Praha, 219 pp. není součástí edice, 2004.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00010305
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-200-1241-9
Keywords in English physical cosmology; Einstein equations; Friedman models; cosmological constans; strings; branes; early universe; cosmological perturbations; quantum gravity; anthropic principle
Tags anthropic principle, branes, cosmological constans, cosmological perturbations, early universe, Einstein equations, Friedman models, physical cosmology, quantum gravity, strings
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., učo 2603. Changed: 21/9/2004 11:19.
Abstract
Kniha podává přehled výsledků současné relativistické kosmologie. Je rozdělena do dvou částí. První se zabývá isotropním vesmírem (základy obecné teroie relativity, standardní kosmologické modely, raný vesmír, částice a fyzikální pole, inflační vesmír a kvantová kosmologie, modely strunové kosmologie), druhá je věnována formování vesmírných struktur (gravitační nestabilita, kosmologické perturbace, nelineární vývoj a vznik formování struktur)
Abstract (in English)
This book gives an overview of contemporary physical cosmology. Its firsdt part is devoted to the isotropic universe(foundations of general relativity, standard cosmological models, the early universe, particles and physical fields, the inflationary universe and quantum cosmology, string cosmological models) and the second part is devoted to the farmation of cosmological structures (gravitational instability, cosmological perturbations, nonlinear evolution and the beginning of structure formation)
Links
MSM 143100006, plan (intention)Name: Kvantová teorie pole, teorie strun, kvantová teorie gravitace
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Quantum Field Theory, String Theory, Quantum Theory of Gravity
PrintDisplayed: 16/6/2024 17:33