WACKOVÁ, Hana and Martina BENEŠOVÁ. Dětský herní asistent (Childern play assistent). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: Gaudeamuc při Univerzitě Hradec Králové, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dětský herní asistent
Name (in English) Childern play assistent
Authors WACKOVÁ, Hana and Martina BENEŠOVÁ.
Edition první. Hradec Králové, Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004, 2004.
Publisher Gaudeamuc při Univerzitě Hradec Králové
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-7041-666-1
Keywords in English childern; hospital; play assistent; leukemia
Tags Childern, hospital, leukemia, play assistent
Changed by Changed by: Mgr. Hana Wacková, Ph.D., učo 12970. Changed: 18/10/2004 13:29.
Abstract
Příspěvek se zabývá vlivem přítomnosti dětskéhoi herního asistanta na psychiku onkologicky nemocných dětí.
Abstract (in English)
The aim of the thesis was to find out the influence of childern play assistent on the treatment of hospitalized childern suffering from leukemia.
PrintDisplayed: 26/2/2021 03:23