POLČÁK, Radim. Kantův kriticismus v instrumentáriu současného právníka. In Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. března 2004 v Brně. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 34-39. ISBN 80-210-3508-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kantův kriticismus v instrumentáriu současného právníka
Authors POLČÁK, Radim.
Edition Vyd. 1. Brno, Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. března 2004 v Brně, p. 34-39, 6 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-3508-0
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 11/2/2005 14:47.
Abstract
Základní charakteristika použití Kantovy kritické metody v současné právní praxi.
Abstract (in English)
Basic overview of use of Kant's critical method in contemporary legal practice.
PrintDisplayed: 5/12/2023 06:06