JAN, Libor and Petr OBŠUSTA. Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 300 pp. ISBN 80-86488-09-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české
Authors JAN, Libor and Petr OBŠUSTA.
Edition 1. vyd. Brno, 300 pp. 2002.
Publisher Matice moravská
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86488-09-8
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/9/2011 09:39.
Abstract
Více než dvacet příspěvků českých a moravských medievistů, archeologů a historiků umění k problematice aktuálního výzkumu středověkých klášterů, které zazněly na konferenci konané u příležitosti 900. výročí založení benediktinského kláštera v Třebíči.
PrintDisplayed: 16/1/2021 07:46