HORKÁ, Hana and Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. (ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS). In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. p. 66-76, 12 pp. ISBN 80-7042-376-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství.
Name (in English) ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS
Authors HORKÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor) and Michaela BUBELÍNIOVÁ (703 Slovakia).
Edition prvni. Ostrava, Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. p. 66-76, 12 pp. 2004.
Publisher PdF OU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/04:00019813
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7042-376-5
Keywords in English environmental education; social discourse; Q-method of classification; behaviour; thinking; views; values; pregraduate and postgraduate education of teachers
Tags behaviour, environmental education, Q-method of classification, social discourse, thinking, values, views
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 18/6/2009 13:21.
Abstract
Stať prezentuje výsledky výzkumu sociálního diskurzu učitelů a studentů učitelství 1. stupně ZŠ o environmentální problematice konkrétně o otázkách vztahu člověka k životnímu prostředí a jeho chování v něm. Zmapování myšlení, názorů, postojů a hodnot (pomocí metody Q-třídění ) může ovlivnit přípravné i další vzdělávání učitelů ve sledované oblasti, tzn. v našem případě korekci navrhovaného standardu.
Abstract (in English)
The article presents results of a social discourse research among the teachers and primary school trainee-teachers concerning the environmental issue using the Q-method of classification. In particular, the attitude of human beings towards the living environment, their behaviour, the analysis of their thinking, views, and values, can influence pregraduate and postgraduate education of teachers in this field.
Links
GA406/03/1349, research and development projectName: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
Investor: Czech Science Foundation, Interventions into the proces of pedagogical skills development in student teaching at training school
PrintDisplayed: 23/2/2024 17:26