CHARVÁT, Michal and Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách (To the problems of social relations in team sports). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 29 - 31, 3 pp. ISBN 80-210-3541-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K problematice sociálních vztahů v týmových hrách
Name (in English) To the problems of social relations in team sports
Authors CHARVÁT, Michal and Jiří NYKODÝM.
Edition Brno, Sport a kvalita života, p. 29 - 31, 3 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-3541-2
Keywords in English victory; performance; team cohesion; isolant; mobbing
Tags isolant, mobbing, performance, team cohesion, victory
Changed by Changed by: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., učo 483. Changed: 26/10/2006 12:12.
Abstract
Sport s sebou přináší řadu rozmanitých otázek, jak pro jeho realizátory, tak pro společnost. Týmová sportovní hra, jako sociokulturní fenomén, je významným způsobem vtahován do širšího rámce dynamiky soudobé společnosti, která řeší problematiku fair play, hostility, mobbingu, ale i komunikace ve sportovním prostředí. Široká oblast sociálních vztahů v týmových sportovních hrách je jednou ze základních problémů koheze v těchto malých sociálních skupinách.
Abstract (in English)
Sport is penetrated with series od problemes regerding its realizators and society in general too. Team sport plays, as an socio-cultural phenomenon,is an important part of broader frame of dynamics of contemporary society,including problems of fair play, hostility, violence, as well as a comunication in social settings. The broad area of social realtions in team sports is only one special probleme of cohesion in those small social groups.
PrintDisplayed: 29/10/2020 12:31