SLANINOVÁ, Iva, Marcela VLKOVÁ, Jiří ŠINKORA a Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of selected benzo(c)phenanthridine alkaloids. In Sborník XII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti, 2004, s. 22-22.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biological effects of selected benzo(c)phenanthridine alkaloids
Název česky Biologická aktivita vybraných benzo(c)phenanthridinových alkaloidů
Autoři SLANINOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant), Marcela VLKOVÁ (203 Česká republika), Jiří ŠINKORA (203 Česká republika) a Eva TÁBORSKÁ (203 Česká republika).
Vydání Praha, Sborník XII. Cytoskeletálního klubu, od s. 22-22, 1 s. 2004.
Nakladatel Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00011941
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky benzo(c)phenanthridine alkaloids; cytotoxicity; apoptosis; microtubule;
Štítky apoptosis, benzo(c)phenanthridine alkaloids, cytotoxicity, microtubule
Změnil Změnila: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Změněno: 27. 1. 2005 07:23.
Anotace
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBA) are relatively small group of isoquinoline alkaloids interesting for their chemistry and biological activities. They are distributed in a number of plant species of Papaveraceae, Fumariaceae and Rutaceae families. Sanguinarine and chelerythrine are the two best known QBA and their biological activities have been widely studied (Walterová et al., 95). In addition to them about 10 other QBA differing only by substitution on the aromatic rings have been isolated as minor components in several species. The biological effects of these minor QBA have not been described yet. In this preliminary study the biological efect of sanguinarine (SA), chelerythrine (CHE) and their derivatives sanguirubine (SR), chelirubine (CHR) and macarpine (MA) were tested. The alkaloids were isolated from the species Macleaya microcarpa by the common procedure (Dostál et al., 1995). One normal (fibroblasts) and 3 tumor cell lines (HeLa; A431; HL-60) were used as a model object. Cytotoxicity (IC50), apoptosis and anti-microtubular effect on living cells were studied. After 72 hours, MTT assay was performed to evaluate the in vitro cytotoxicity induced by tested alkaloids at concentration 0,01-5 mg/ml. IC50 values for individual alkaloids were determined. There were not radical differences in the reaction of individual cell lines. Our preliminary results show that HL-60 and human fibroblasts were the most sensitive cell culture lines. Cytotoxicity (IC50; mg/ml) of individual alkaloids descended in this order SA (0,03-0,1)> CHE (0,03-0,3) > MA (0,03-0,3) > SR(0,05-3) > CHR(1-5). For apoptosis detection morphology of nuclei of alkaloid treated HL-60 and HeLa cells after DAPI staining was studied and flow cytometric method used Anexin V-FITC and PI (APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation) was applied to HL-60 cell line. SR, SA, MA and CHE appeared to be inductors of apoptosis. The effect on cytoskeleton was also studied. Actin was not seriously affected by any of the studied alkaloids, while microtubules were damaged by SR and MA.
Anotace česky
Kvarterní benzo(c)phenanthridinové alkaloidy (QBA) jsou realtivně malou skupinou izochinolinových alkaloidů zajímavých z hlediska jejich chemické struktury i biologických vlastností. Vyskytují se v rostlinách čeledí Papaveraceae, Fumaraceae a Rutaceae. Nejznámějšími a nejvíce prostudovanými jsou alkaloidy sanguinarin a chelerythrin (Walterová et al., 95). Kromě těchto 2 základních bylo izolováno 10 dalších QBA lišících se pouze substituenty na aromatických jádrech. Ty jsou pouze minoritními složkami v extraktech výše zmíněných rostlin a jejich biologické vlastnosti nebyly dosud podrobněji studovány. V této předběžné studii byly testovány sanguinarin (SA), chelerythrin (CHE), sanguirubin (SR), chelirubin (CHR) a macarpin (MA). Alkaloidy byly izolovány z Macleaya microcarpa (Dostál et al., 1995). Jako modelové objekty byly použity 3 nádorové (HeLa; A431; HL-60) a 1 diploidní buněčná linie (kožní fibroblasty), na kterých byla studována cytotoxicita (IC50), apoptóza a vliv na mikrotubuly. IC5 bylo stanoveno MTT testem po 72 hodinové kultivaci v mediu s alkaloidy o koncentraci 0,01-5 mg/ml. Předběžné výsledky ukazují, že nejcitlivějšími buněčnými liniemi jsou HL-60 a lidské fibroblasty. Cytotoxicita (IC50; mg/ml) jednotlivých alkaloidů klesala v pořadí SA (0,03-0,1)> CHE (0,03-0,3) > MA (0,03-0,3) > SR(0,05-3) > CHR(1-5). Apoptóza byla stanovena jednak morfologií jader po barvení DAPI u HL-60 a HeLa , jednak cytometrickým vyšetřením buněk HL-60 značených Anexin V-FITC and PI (APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation). SR, SA, MA and CHE vyvolávaly apoptózu. Aktin nebyl významně ovlivněn, zatímco mikrotubuly byly ovlivněny SR a MA. Tato práce byla podpořena grantem 525/040017 GAČR References: 1) Walterová, D., Ulrychová, J., Válka, I., et al., Acta Univ. Palacki Olomouc Fac. Med. 1995; 139:7-14. 2) J.Dostál, E.Táborská, J.Slavík, M.Potáček, E.deHoffmann, J.Nat.Prod. 58,(1995) 726.
Návaznosti
GA525/04/0017, projekt VaVNázev: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Grantová agentura ČR, Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
VytisknoutZobrazeno: 17. 7. 2024 21:45