HANZLOVÁ, Jitka and Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému (Basics anatomy of locomational system). první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004, 92 pp. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy anatomie pohybového systému
Name in Czech Základy anatomie pohybového systému
Name (in English) Basics anatomy of locomational system
Authors HANZLOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor) and Jan HEMZA (203 Czech Republic).
Edition první vydání. Brno, Areál Kraví Hora, 92 pp. Masarykova univerzita 1. 2004.
Publisher MU, FSpS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/04:00030845
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-3580-3
Keywords in English locomotional system
Tags locomotional system
Changed by Changed by: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc., učo 956. Changed: 24/3/2010 12:14.
Abstract
Ve skriptech je rozebrán systém pohybového ústrojí,jak pasivního,tak aktivního - kosterní systém a svalový systém. Dílo je doplněno funkčními poznámkami a dále i poznámkami z oblasti historie,medicíny klinické k jednitlivým částem učební látky.Podrobněji jsou rozebrány jednotlivé kosti, klouby,svaly a jejich funkce,včetně inervace.Ke skriptům je přiložeo CD-ROM s obrazovou přílohou,dále slovníček nejdůležitějších výrazů a ukázky zkušebních testů z učební látky.
Abstract (in English)
This lesson is about student's first contact with the specialozation, which deals with locomotional system issues. It's a starting lesson to a block of lessons about locomotion. Obtaining this knowledge is a first precondition for next studies on faculty fsps MU. While learning the students are gradually meeting with: complex structure of locomotional apparatus (bones, joints, muscles), function of particular parts of locomotional apparatus, possible risks of harms caused by sport or ordinary life. After graduation from this study program the student will be capable of understanding next study programs in follow-up studies. At the same time the student obtains necessary information for execution of his future profesision.
PrintDisplayed: 19/5/2024 01:02