NEČASOVÁ, Mirka. Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově (Respect for clients and the example of quality of life in the home for elderly people). Sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2004, vol. 2004, No 4, p. 39 - 54. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově
Name in Czech Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově
Name (in English) Respect for clients and the example of quality of life in the home for elderly people
Authors NEČASOVÁ, Mirka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2004, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/04:00012016
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English respect for clients; positive and negative freedom; guality of life; ethics
Tags ethics, guality of life, positive and negative freedom, respect for clients
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Changed: 4/7/2008 14:48.
Abstract
Základním hodnotovým konceptem uznávaným a dále rozpracovávaným v rámci etiky pro pomáhající profese je respekt ke klientovi. V práci jsou uvedeny hlavní filozofické zdroje tohoto konceptu a jejich dopad (v podobě negativního a pozitivního pojetí svobody a typu paternalismu v konceptu klasické péče a salutogeneze) na způsob, jakým může být prakticky zajišťována péče o seniory v rezidenčním zařízení.
Abstract (in English)
The artical is dealing with the respect for clients as a basic and widely accepted value in helping professions. The main focus is given to the philosophical roots of the respect for person and the impact of negative and positive freedom on the residential care of elderly people including the practical example.
Links
GA403/03/0988, research and development projectName: Funkce kultury služeb sociální práce a přístupy ke klientům
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 29/10/2020 01:06