FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Pavel NÁDVORNÍK a Eduard NEUMAN. Stereotactic evacuation of spontaneous infratentorial hemorrhage with monitoring of intracerebral Pressure. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2004, roč. 105, 5-6, s. 235-239. ISSN 0006-9248.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stereotactic evacuation of spontaneous infratentorial hemorrhage with monitoring of intracerebral Pressure.
Název česky Stereotaktická evakuace spontánních infratentoriálních hematom s možností monitorace intrakraniálního tlaku
Autoři FADRUS, Pavel (203 Česká republika), Vladimír SMRČKA (203 Česká republika, garant), Tomáš SVOBODA (203 Česká republika), Karel MÁCA (203 Česká republika), Pavel NÁDVORNÍK (703 Slovensko) a Eduard NEUMAN (203 Česká republika).
Vydání Bratislavské Lékárské Listy, Bratislava, SR, LF UK Bratislava, 2004, 0006-9248.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00012261
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky intracerebral haemorrhage; stereotactic evacuation; intracranial pressure
Štítky intracerebral haemorrhage, Intracranial pressure, stereotactic evacuation
Změnil Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 16. 5. 2005 11:08.
Anotace
Based on our experience with stereotactic evacuation of spontaneous supratentorial hematomas we have used this method also for evacuation of spontaneous infratentorial hematoma by the transtentorial approach. We have also analysed dynamic changes of the intracranial pressure /ICP/ before and after stereotactic evacuation by the transtentorial approach with recording of the intraparenchymal ICP and pressure in hematoma. We have also analysed the amplitude and form of the ICP note. The authors present a series of 14 patients with spontaneous intracerebral hematomas evacuated by the frame-based stereotactic technique, in 6 patients we have measured intracranial pressure /ICP/ during stereotactic evacuation. We have used the frame-based stereotaxy with the Riechert Mundinger apparatus with the CT localisation of target and optimal trajectory. The intracranial pressure was measured by the intraparenchymal set made by the Codman company, in localisation: intraparenchymal before and after evacuation and in hematoma.We have also analysed the amplitude and form of each ICP note. Comparison of notes before and after stereotactic evacuation shows not only normalisation of the pressure values with amplitude reduction lower than border values 20 mm Hg, but also normalisation of the form of ICP curve . In general, after 30 days 67 % of the patients had better outcome and in 33 % the outcome was the same. The stereotactic evacuation of spontaneous infratentorial hematomas as a minimally invasive method reduces risk of complications related to craniotomy and also reduces strain of a patient, most interventions are performed in local anaesthesy. The measuring of the ICP and the analysis of dynamic changes during stereotactic evacuation suggest that this procedure can significantly reduce the ICP caused by ICH and we believe that our results can improve management of patients with spontaneous infratentorial intracerebral hematoma.
Anotace česky
Na základě našich zkušeností se stereotaktickou evakuací spontánních supratentoriálních hematomů, jsme použili tuto metodu také k evakuaci spontánních infratentoriálních hematomů transtentoriálním přístupem. Současně jsme také monitorovali intrakraniální tlak před a po stereotaktické evakuaci infratentoriálních hematomů se záznamem tlaku v parenchymu a v hematomu.Hodnotili jsme také dynamiku tlakových změn s analýzou tlakové křivky. Soubor evakuovaných spontánních infratentoriálních hematomů obsahoval 14 pacientů, kdy tlakový záznam jsme provedli u 6 pacientů. K evakuaci jsme použili frame- based stereotaxi s Riechert Mundingerovým přístrojem a CT lokalizací. Měření hodnot ICP a tlakových změn během stereotaktické evakuace v mozkovém parenchymu a v hematomu bylo prováděno intraparenchymovým tlakovým čidlem fy Codman.Ze zaznamenaných hodnot intrakraniálního tlaku před a po stereotaktické evakuaci jsme hodnotili dynamiku tlakových změn, současně s analýzou křivky tlakového záznamu. Stereotaktická evakuace spontánních intracerebrálních hematomů transtentoriálním přístupem je u indikovaných pacientů možností volby.Vzhledem k minimální invazivitě zákroku je nižší riziko komplikací spojených s otevřeným výkonem.Sledování jednotlivých hodnot a dynamiky změn intrakraniálního tlaku prokazují normalizaci tlakových poměrů při stereotaktické evakuaci,což je předpokladem k snížení rizika sekundárního poškození mozku.
Návaznosti
ND6862, projekt VaVNázev: Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při sterotaktické evakuaci u spontánních mozkových krvácení
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tisku při sterotaktické evakuaci u spontánních mozkových krvácení
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 17:39