SLÁDEK, Petr. Kmity (Oscillations). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 86 pp. skriptum. ISBN 80-210-3666-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kmity
Name (in English) Oscillations
Authors SLÁDEK, Petr.
Edition 1. vyd. Brno, 86 pp. skriptum, 2005.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3666-4
Keywords in English oscillations
Tags oscillations
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 17/4/2013 15:20.
Abstract
Skriptum tvoří základní podklad k přednášce Kmity a vlny ve 2. ročníku učitelského studia fyziky. Postihuje základní kurs k tématu kmity harmonický oscilátor, tlumené kmity, nucené kmity, skládání kmitů, spřažené kmity a kmity soustav s mnoha stupni volnosti. Poskytuje ucelenou představu o daném tématu na základní vysokoškolské úrovni v bakalářském studiu. Skriptum přináší i rozšiřující partie a je doplněno řadou příkladů z běžného života. Jednotlivé kapitoly je možné využít i pro nefyzikální obory.
PrintDisplayed: 25/9/2022 10:36