SLÁDEK, Petr. Vlny (Waves). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 72 pp. skriptum. ISBN 80-210-3667-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vlny
Name (in English) Waves
Authors SLÁDEK, Petr.
Edition 1. vyd. Brno, 72 pp. skriptum, 2005.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3667-2
Keywords in English wavws
Tags wavws
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 17/4/2013 15:21.
Abstract
Skriptum tvoří základní podklad k přednášce Kmity a vlny ve 2. ročníku učitelského studia fyziky. Postihuje základní kurs k tématu Vlny vznik vlnění, interference vln, Huygensův-Fresnelův princip, Dopplerův jev, zvuk, speciální případy vln. Poskytuje ucelenou představu o daném tématu na základní vysokoškolské úrovni v bakalářském studiu. Skriptum je rozšířeno i na další doplňující partie jako je infrazvuk a ultrazvuk, vysvětlení vnímání zvuku lidským uchem apod. Jednotlivé kapitoly lze využít i pro nefyzikální obory
PrintDisplayed: 3/10/2022 04:10