KOZUBEK, Michal, Pavel MATULA, Petr MATULA and David SVOBODA. Analysis of biomedical image data acquired using optical microscopy. In Prague Post Genome Technology Workshop. Prague, Czech Republic: Czech Pattern Recognition Society, 2005. p. 24-27. ISBN 80-01-03239-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analysis of biomedical image data acquired using optical microscopy
Name in Czech Analýza biomedicínských dat pořízených na optickém mikroskopu
Authors KOZUBEK, Michal (203 Czech Republic, guarantor), Pavel MATULA (203 Czech Republic), Petr MATULA (203 Czech Republic) and David SVOBODA (203 Czech Republic).
Edition Prague, Czech Republic, Prague Post Genome Technology Workshop, p. 24-27, 4 pp. 2005.
Publisher Czech Pattern Recognition Society
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00012538
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-01-03239-6
Keywords in English optical microscope; image analysis; image reconstruction; image registration
Tags cbia-web, Image analysis, image reconstruction, image registration, optical microscope
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 7/5/2010 09:11.
Abstract
Our laboratory specialized in the analysis of biomedical images acquired using optical microscopes (Laboratory of Optical Microscopy - LOM) has been gradually evolving since 1997. It is a highly professional interdisciplinary workplace, where experts in informatics, mathematics, physics, molecular biology, and medicine successfully collaborate. The laboratory is equipped both for the biomedical material preparation for microscopy (especially cell component staining with fluorescent dyes) and for automated optical microscopy. Concerning automated microscopy, it is equipped with Zeiss Axiovert inverted fluorescence microscope with CARV confocal unit, motorized components for the x, y, z stage movement and the optical filter change, a special camera for fluorescence microscopy (Roper Scientific) and a control two-processor computer. A unique device for automated micro-axial tomography, developed in collaboration with colleagues from Heidelberg, is also available. Overnight acquisition and image analysis is possible in automated mode. The equipment described above is unique in the world and patented in the Czech Republic. It allows processing of a considerably higher and statistically more significant amount of cell material than other systems in other laboratories.
Abstract (in Czech)
Laboratoř optické mikroskopie (LOM), která je zaměřená na analýzu biomedicínských dat získaných z optického mikroskopu, se vyvíjí již od roku 1997. Je to prostředí, v němž se setkávají a úzce spolupracují lidé z různých vědních oborů jako informatika, matematika, fyzika, molekulární biologie a lékařství. Laboratoř je vybavena jak pro přípravu biomedicínských vzorků, tak rovněž nabízí možnost automatizovaného snímání. Součástí technického vybavení je také unikátní zařízení pro mikroaxiální tomografii, které bylo vyvinuto ve spolupráci s partnerským pracovištěm v Heidelbergu (Německo). Technické prostředky laboratoře umožňují zpracování výrazně většího množství buněčného materiálu než jiné systémy provozované v jiných laboratořích.
Links
GA202/04/0907, research and development projectName: Cytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
IAA5004306, research and development projectName: Struktura lidského genomu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/3/2021 18:47