TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ a Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí
Název anglicky Objective approach to labour positions in the city of Brno and its hinterland
Autoři TOUŠEK, Václav (203 Česká republika, garant), Tomáš KREJČÍ (203 Česká republika) a Radek ŘEŘICHA (203 Česká republika).
Vydání Nitra, Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. od s. 264-270, 7 s. 2004.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00019881
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-8050-784-8
Klíčová slova anglicky Brno; labour positions; commuting
Štítky Brno, commuting, labour positions
Změnil Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 18. 8. 2005 14:02.
Anotace
Příspěvek se pokouší interepretovat data o ekonomicky aktivním obyvatelstvu v Brně, zjištěná při posledních dvou sčítáních lidu, domů a bytů v České republice. Autoři dokazují, že během let 1991 - 2001 počet pracovních míst v městě Brně a jeho bezprostředním zázemí neklesl, navzdory významnému nárůstu nezaměstnanosti. Tato skutečnost byla způsobena nárůstem počtu dojíždějících za prací do Brna. O tomto nárůstu rozhodovala zejména dojížďka z větších vzdáleností z ČR a dojížďka ze zahraničí.
Anotace anglicky
This contribution attempts to objectively interpret data on economic activity of population gathered during the last two censuses in the Czech Republic. The authors argue that the number of labour positions in the city of Brno and its immediate hinterland during 1991 and 2001 was not changed despite a remarkable rise of unemployment. It is caused by the increase of commuting to Brno. This increase was predominantly determined by commuting from greater distances within the Czech Republic and commuting from abroad.
Návaznosti
GA205/02/0321, projekt VaVNázev: Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 16:17