ČERMÁK, Ivo, Helena KLIMUSOVÁ and Hana VÍZDALOVÁ. Deprese v dětství a její vztah k problémům chování (Childhood Depression and its Relation to Problem Behavior). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2005, vol. 49, No 3, p. 223-236. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deprese v dětství a její vztah k problémům chování
Name (in English) Childhood Depression and its Relation to Problem Behavior
Authors ČERMÁK, Ivo (203 Czech Republic, guarantor), Helena KLIMUSOVÁ (203 Czech Republic) and Hana VÍZDALOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia, 2005, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.241
RIV identification code RIV/00216224:14230/05:00024115
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000230761800003
Keywords in English childs depression; behavior disorders; CBCL; CDI; comorbidity
Tags behavior disorders, CBCL, CDI, childs depression, comorbidity
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 2/7/2009 12:33.
Abstract
Z četných výzkumných zjištění i klinické praxe je zřejmé, že deprese se u dětí nevyskytuje jako čistý syndrom. Hlavním cílem studie bylo ověřit, zda u neklinického souboru dětí lze identifikovat vztah mezi depresivními stesky a sebeposouzením různých projevů problémového chování. Pokusili jsme se identifikovat vztahy mezi úrovní depresivity a mírou jiných druhů problémového chování; zaměřili jsme se i na zkoumání mezipohlavních rozdílů. Vzorku 130 dětí ve věku od 12 do 16 let byl administrován Dotazník poruch chování dítěte (Child Behavior Checklist) ve verzi pro sebeposouzení dítěte a sebeposuzovací škála depresivity pro děti (CDI). Přítomnost depresivních symptomů znamená vyšší míru jak externalizovaných, tak internalizovaných problémů, a to bez ohledu na pohlaví dítěte. Depresivní děti měly oproti dětem bez depresivních příznaků vyšší pravděpodobnost dosažení klinicky významných hodnot v téměř všech škálách problémového chování, především však v oblasti sociálních problémů, problémů s pozorností, problémů s myšlením, agresivního a delikventního chování. Očekávaná vysoká souvislost depresivních příznaků s jinými potížemi je tak podpořena i závěry naší studie.
Abstract (in English)
Previous research findings suggest that depressive symptoms at children may co-occur with problem behaviors such as conduct disorder, hyperactivity or social problems. Our study aimed to explore the relationship between self-reported depressive symptoms measured by the Children's Depression Inventory (CDI) and the degree of problem behaviors assessed by the Youth Self-Report Form of the Child Behavior Checklist (CBCL). Non-referred sample of 130 children and adolescents aged from 12 to 16 years was examined. Children with depressive symptoms displayed more internalizing as well as externalizing problems; particularly, they scored higher than non-depressive children in social problems, attention problems, thought problems, and aggressive and delinquent behavior scales. Our results support the expected comorbidity of child and adolescent depression.
Links
AV0Z7025918, plan (intention)Name: Základní výzkum v oblasti psychologie na mezioborovém základě, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii a psychologii zdraví
MSM 142300002, plan (intention)Name: Děti, mládež a rodina v transformaci (Acronym: MLADĚRO)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Children, Youth and Family in Transition
PrintDisplayed: 27/1/2023 09:12