ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO, Vlastislav DOHNAL and Michal BATKO. Similarity Search: The Metric Space Approach. 2005. vyd. New York, NY 10013, USA: Springer, 2005. 220 pp. Advances in Database Systems, Vol. 32. ISBN 0-387-29146-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Similarity Search: The Metric Space Approach
Name in Czech Podobnostní hledání: Pohled metrického prostoru
Authors ZEZULA, Pavel (203 Czechia), Giuseppe AMATO (380 Italy), Vlastislav DOHNAL (203 Czechia, guarantor) and Michal BATKO (203 Czechia).
Edition 2005. vyd. New York, NY 10013, USA, 220 pp. Advances in Database Systems, Vol. 32, 2005.
Publisher Springer
Other information
Original language English
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Publisher's page Home page
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00013399
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 0-387-29146-6
Keywords in English similarity search; metric space; index structures; scalability; performance evaluation
Tags DISA, index structures, Metric Space, performance evaluation, scalability, similarity search
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., učo 2952. Changed: 23/6/2009 12:47.
Abstract
The proliferation of information housed in computerized domains makes it vital to find tools to search these resources efficiently and effectively. Ordinary retrieval techniques are inadequate because sorting is simply impossible. Consequently, proximity searching has become a fundamental computation task in a variety of application areas. Similarity Search focuses on the state of the art in developing index structures for searching the metric space. Part I of the text describes major theoretical principles, and provides an extensive survey of specific techniques for a large range of applications. Part II concentrates on approaches particularly designed for searching in large collections of data. After describing the most popular centralized disk-based metric indexes, approximation techniques are presented as a way to significantly speed up search time at the cost of some imprecision in query results. Finally, the scalable and distributed metric structures are discussed.
Abstract (in Czech)
Rozšiřování objemu informací zpracovávaných počítači vede k potřebě hledat nástroje pro jejich efektivní a přesné prohledávání. Běžné vyhledávací techniky jsou často nevhodné, protože nedovolují jistou míru nepřesnosti. Proto se podobnostní hledání stává základem v různých aplikačních oblastech. Kniha Podobnostní hledání se zaměřuje na současné trendy ve vývoji indexových technik pro prohledávání dat modelovaných pomocí metrických prostorů. Část první popisuje hlavní teoretické principy a obsahuje rozsáhlý přehled rozličných technik. Část druhá se zaměřuje na přístupy vyvíjené se zvláštním důrazem na zpracování velkých objemů dat a je rozdělena na tři podoblasti. První je věnována centralizovaným indexům, které podporují disková úložiště. Druhá se zabývá problematikou aproximace, která umožňuje významné urychlení stávajících algoritmů za cenu jisté nepřesnosti ve výsledcích. Poslední oblast diskutuje distribuované přístupy k podobnostnímu hledání.
Links
1ET100300419, research and development projectName: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:22