KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interpretace básní
Authors KOŽMÍN, Zdeněk.
Edition Vyd. 2., přeprac. Brno, 186 s. 1997.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
ISBN 8021016949
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:45.
PrintDisplayed: 12/8/2020 15:23