ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v ČR (Controllership in the CR). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 547-572. ISBN 80-210-3847-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Controlling v ČR
Name in Czech Controlling v ČR
Name (in English) Controllership in the CR
Authors ŠIŠKA, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Vývojové tendence podniků, p. 547-572, 2005.
Publisher ESF MU Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Finland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00014148
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-3847-0
Keywords in English Controllership; controller; managerial accounting
Tags controller, controllership, managerial accounting
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., učo 114747. Changed: 16/1/2007 15:35.
Abstract
Příspěvek se zabývá stručným shrnutím současného stavu teorie controllingu a jeho vazby na manažerské účetnictví. Ve své hlavní části poté přibližuje výsledky výzkumu rozšíření controllingu v podnikové praxi. Ústřední oblast výzkumu praxe představovaly velké podniky z odvětví dopravního strojírenství. Spíše sondu do praxe controllingu poté ukazují výsledky dotazníkového šetření mezi studenty kombinovaného studia na téma controllingu a ekonomického řízení.
Abstract (in English)
The article presents the results from research of controllership in big enteprises from transportational engineering. The second part brings the results of questionnaire survey among students with topic controllership and financial management.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 21/3/2023 05:42