KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita (Class Analysis and Social Mobility). Brno: CDK, 2005, 211 pp. Studie. ISBN 80-7325-067-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Třídní analýza a sociální mobilita
Name in Czech Třídní analýza a sociální mobilita
Name (in English) Class Analysis and Social Mobility
Authors KATRŇÁK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, 211 pp. Studie, 2005.
Publisher CDK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00014216
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7325-067-5
Keywords in English class analysis; social mobility; social reproduction; cultural reproduction; education
Tags class analysis, cultural reproduction, Education, social mobility, social reproduction
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150. Changed: 22/5/2009 10:36.
Abstract
Kniha představuje sociální třídy a sociální mobilitu jako základní prvky sociálně stratifikačního výzkumu. Zabývá se vymezením sociálních tříd v pracích sociologických klasiků (Marx, Weber), ukazuje proměnu tohoto vymezení v průběhu dvacátého století a mapuje pojetí a výsledky třídní analýzy v rámci národních států v poslední čtvrtině dvacátého století (Wright, Goldthorpe). Neopomíjí problémy, s nimiž je identifikace sociálních tříd spojena, a představuje kritiku sociálních tříd, jako explanačního nástroje sociálních věd, která sílí v posledním desetiletí dvacátého století. Sociální mobilitou se práce zabývá z hlediska historického a z hlediska metodologického. V historickém přehledu jsou představeny substantivní závěry čtyř generací sociálně mobilitního výzkumu, v metodologickém přehledu práce mapuje identifikační problémy, s nimiž se musely jednotlivé generace sociálně mobilitních výzkumníků vyrovnávat. V neposlední řadě se kniha zabývá teorií sociální mobility a třídní reprodukce a představuje odpovědi na otázky, proč k sociální mobilitě nebo třídní reprodukci z jedné generace na druhou v západních společnostech úsvitu jednadvacátého století dochází.
Abstract (in English)
The study deals with class analysis and social mobility. It deals with a definition of social classes in contemporary societies and shows how to measure social mobility when we deal with it.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Reproduction and integration of society
PrintDisplayed: 21/6/2024 16:12