CS

Lékařská mikrobiologie obecná.

VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. (General Medical Microbiology. 2nd revised ed.). 2. přepracované vydání. Brno: NEPTUN, 2005. 351 pp. ISBN 80-86850-00-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lékařská mikrobiologie obecná.
Name (in English) General Medical Microbiology. 2nd revised ed.
Authors VOTAVA, Miroslav.
Edition 2. přepracované vydání. Brno, 351 pp. 2005.
Publisher NEPTUN
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-86850-00-5
Keywords in English Introduction to medical microbiology - basic properties of bacteria - microbes and macroorganism - innate immunity - adaptive immunity - pathogenicity - virulence - microbes and environment - sterilization - disinfection - antimicrobial substances - immunization - microbiological diagnostics - clinical microbiology
Changed by Changed by: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Changed: 23/12/2005 08:22.
Abstract
1. Úvod do lékařské mikrobiologie. 2. Základní vlastnosti bakterií. 3. Mikroby a makroorganismus. 4. Vrozená odolnost proti infekci. 5. Získaná odolnost proti infekci (specifická imunita). 6. Faktory patogenity a virulence. 7. Mikroby a prostředí. 8. Sterilizace a dezinfekce. 9. Antimikrobiální látky. 10. Imunizace proti infekčním chorobám. 11. Vyšetřovací postupy. 12. Stručný nárys klinické mikrobiologie. Pro druhé vydání bylo třeba zpřesnit definice některých termínů, opravit chyby a omyly a celkově text aktualizovat či zásadně přepracovat, především v oddílech 8, 9 a 10.
Abstract (in English)
1. Introduction to medical microbiology. 2. Basic properties of bacteria. 3. Microbes and macroorganism. 4. Innate immunity against infection. 5. Adaptive (specific) immunity. 6. Pathogenicity and virulence factors. 7. Microbes and the environment. 8. Sterilization and disinfection. 9. Antimicrobial drugs. 10. Immunization against infectious diseases. 11. Methods of microbiological diagnostics. 12. Outlines of clinical microbiology.
PrintDisplayed: 21/3/2019 03:15

Other applications