KAYLOR, Michael Matthew. "In Thy Cedarn Prison Thou Waitest": Johnson's "Ionica" and Uranian Intertextuality. In Theory and Practice in English Studies. Brno: Masaryk University, 2005. p. 79-85, vol. 4, 7 pp. ISBN 80-210-3836-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "In Thy Cedarn Prison Thou Waitest": Johnson's "Ionica" and Uranian Intertextuality
Name in Czech "In Thy Cedarn Prison Thou Waitest": Johnson's "Ionica" and Uranian Intertextuality
Authors KAYLOR, Michael Matthew (840 United States of America, guarantor).
Edition Brno, Theory and Practice in English Studies, p. 79-85, vol. 4, 7 pp. 2005.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00031328
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3836-5
Keywords in English William Johnson; William Johnson Cory; Eton College; Victorian pedagogy; Pederasty; Paederasty; Uranian; Uranian poetry; Ionica; An Invocation; Comatas; Homoeroticism; Victorian Literature; Gay Studies
Tags An Invocation, Comatas, Eton College, Gay Studies, Homoeroticism, Ionica, Paederasty, pederasty, Uranian, Uranian poetry, Victorian Literature, Victorian pedagogy, William Johnson, William Johnson Cory
Changed by Changed by: Jana Neubertová, učo 109420. Changed: 15/4/2010 11:02.
Abstract
This paper examines the pederastic pedagogy practiced by the Eton master William Johnson (later Cory), particularly as this relates to his fostering of the Uranian movement through the verses of his 'Ionica'. It provides a close reading of his poem 'An Invocation', a poem that employs the Classical story of the imprisoned goatherd Comatas, who was sustained through the intervention of the Muses, to illustrate the boxed positionality of the Victorian Uranians.
Abstract (in Czech)
Článek se věnuje pederastické pedagogice praktikované učitelem soukromé školy v Etonu Williamem Johnsonem (později zvaným Cory), a to především ve vztahu k tomu, jak jeho verše "Ionica" podporovaly hnutí tzv. Uranistů. V této souvislosti je detailně analyzována jeho báseň "An Invocation", jež zpracovává klasický příběh pastevce koz Comatase, uvězněného v cedrové bedně a krmeného díky zásahu Múz, a představujícího paralelu ke skrývaným pozicím viktoriánských Uranistů.
PrintDisplayed: 3/3/2024 13:18