PERUTKOVÁ, Jana. Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou (Opera Seria in Moravia in the 1740s with Special Attention to Opera Performances in Jaroměřice nad Rokytnou). htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 3, No 2005, p. 1-6. ISSN 1214-5955.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou
Name in Czech Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou
Name (in English) Opera Seria in Moravia in the 1740s with Special Attention to Opera Performances in Jaroměřice nad Rokytnou
Authors PERUTKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition htpp:// acta musicologica.cz, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1214-5955.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00019935
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English musicology ; opera seria; baroque; score
Tags baroque, Musicology, opera seria, score
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., učo 476. Changed: 29/3/2010 23:36.
Abstract
Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou - nové výzkumy
Abstract (in English)
Opera Seria in Moravia in the 1740s with Special Attention to Opera Performances in Jaroměřice nad Rokytnou - new research
Links
GA408/05/2232, research and development projectName: Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 16/1/2021 19:00