JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS and Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum. 102 s. ISBN 8071842109. 1996.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd
Authors JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS and Jiří NEKVAPIL.
Edition 2. dopl. vyd. Praha, 102 s. 1996.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 8071842109
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 12:04.
PrintDisplayed: 13/4/2024 05:51