CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Dynamic semantic scales in the theory of functional sentence perspective. In Aleg(r)ace pro Evu. Papers in Honour of Eva Hajičová. Praha: Univerzita Karlova. p. 61-67. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamic semantic scales in the theory of functional sentence perspective
Name in Czech Dynamicko-sémantické škály v teorii funkční větné perspektivy
Authors CHAMONIKOLASOVÁ, Jana.
Edition Praha, Aleg(r)ace pro Evu. Papers in Honour of Eva Hajičová, p. 61-67, 7 pp. 2005.
Publisher Univerzita Karlova
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English FSP; dynamic semantic scales; Specification
Tags dynamic semantic scales, FSP, specification
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., učo 109. Changed: 11/4/2010 23:09.
Abstract
In the Brno theory of functional sentence perspective, summarized by Firbas (1992), a sentence is conceived as a field of distribution of communicative dynamism. Each sentence element acts as a communicative unit, carrying a certain degree of communicative dynamism. This degree is determined by contextual, semantic, syntactic, and prosodic factors, and reflects the relative extent to which the unit contributes to the development of communication. Focusing on the semantic factor, this paper provides a brief survey of Firbas's conception of dynamic semantic functions and elaborates his classification of dynamic semantic scales.
Abstract (in Czech)
V brněnské teorii funkční větné perspektivy, kterou shrnul Firbas (1992), je věta pojímána jako pole rozložení výpovědní dynamičnosti. Každý větný člen přestavuje komunikativní jednotku, která nese určity stupeň výpovědní dynamičnosti. Tento stupeň je určen kontextovým, sémantickým, syntaktickým a prozodickým faktorem, a odráží míru, kterou jednotka přispívá k dalšímu vývoji komunikace. Článek se soustředí na faktor sémantický; nastiňuje Firbasovu koncepci dynamicko-sémantických funkcí a zpřesňuje Firbasovu klasifikaci dynamicko-sémantických škál.
PrintDisplayed: 19/4/2024 06:55