REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA and Pavel DANIEL. Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia. Movement Disorders. 2005, vol. 20, No 5, p. 562-568., 7 pp. ISSN 0885-3185.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia.
Name in Czech Kognitivní a pohybově vázané potenciály u pacientů v bazální ganglii.
Authors REKTOR, Ivan (203 Czech Republic, guarantor), Martin BAREŠ (203 Czech Republic), Milan BRÁZDIL (203 Czech Republic), Petr KAŇOVSKÝ (203 Czech Republic), Irena REKTOROVÁ (203 Czech Republic), Daniela SOCHŮRKOVÁ (203 Czech Republic), Dagmar KUBOVÁ (203 Czech Republic), Robert KUBA (203 Czech Republic) and Pavel DANIEL (203 Czech Republic).
Edition Movement Disorders, 2005, 0885-3185.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.830
RIV identification code RIV/00216224:14110/05:00014978
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000229129600005
Keywords in English Cognitive- ; Movent-Related Potentials; Human Basal
Tags Cognitive-, Human Basal, Movent-Related Potentials
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Pavel Daniel, učo 717. Changed: 18/6/2009 09:01.
Abstract
Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia: the authors look for different topical distribution of movement and cognitive potentials recorded from intracranial electrodes in BGG
Abstract (in Czech)
Kognitivní a pohybově vázané potenciály u pacientů v bazální ganglii.Autoři hledají specifickou lokalizaci generátorů motorických a kognitivních potenciální snímaných se zanořených elektrod z bazálnách ganglií
Links
MSM 141100001, plan (intention)Name: Plasticita řídících systémů centrálního nervového systému a možnosti jejího ovlivnění
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 6/12/2023 13:04