Informační systém MU
ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk. p. 103-111. ISBN 80-86898-58-X. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources
Name in Czech Indičtí mudrci a asketové v západních starověkých pramenech
Authors ROZEHNALOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Plzeň, Orientalia Antiqua Nova, p. 103-111, 9 pp. 2005.
Publisher Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00013293
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86898-58-X
Keywords in English orientalism; India; Western Ancient Sources
Tags India, orientalism, Western Ancient Sources
Changed by Changed by: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., učo 22632. Changed: 29/3/2010 20:51.
Abstract
The article presents various representations of Indian sages in Western ancient - mainly Greek and Latin - sources.
Abstract (in Czech)
Článek představuje různé podoby indických mudrů, jak jsou reprezentováni v západních starověkých - zejména řeckých a latinských pramenech.
Links
GA401/03/1553, research and development projectName: Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice
Investor: Czech Science Foundation, Orientalism and its impact on conversion to Asian religions: the acculturation of Buddhism and Hinduism in the Czech Republic
Displayed: 21/4/2024 17:29