POTÁČEK, Milan and Jiří VERNER. Criss-cross Cycloadditions on Ketazines Derived from Alicyclic Ketones. Molecules. Switzerland: Shu-Khun Lin, 2006, vol. 2006, No 11, p. 34-42, 11 pp. ISSN 1420-3049.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Criss-cross Cycloadditions on Ketazines Derived from Alicyclic Ketones
Name in Czech Criss-cross cykloadice na ketazinech odvozených od alicyklických ketonů
Authors POTÁČEK, Milan (203 Czech Republic, guarantor) and Jiří VERNER (203 Czech Republic).
Edition Molecules, Switzerland, Shu-Khun Lin, 2006, 1420-3049.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10401 Organic chemistry
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.841
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00016668
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000236353300002
Keywords in English Criss-cross cycloaddition; ketazines; cyclohexanone azine; cyclopentanone azine; cycloheptanone azine; substituted perhydro[1;2;4]triazolo[1;2-a][1;2;4]triazole-1;5-dione; substituted perhydro[1;2;4]triazolo[1;2-a][1;2;4]triazole-1;5-dithione; spiro compounds
Tags 2, 2-a][1, 4]triazole-1, 4]triazolo[1, 5-dione, 5-dithione, criss-cross cycloaddition, cycloheptanone azine, cyclohexanone azine, cyclopentanone azine, ketazines, spiro compounds, substituted perhydro[1
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., učo 638. Changed: 8/3/2006 09:10.
Abstract
The reactivity of alicyclic ketazines in criss-cross cycloadditions was investigated. They react in the presence of acetic acid with potassium cyanate and ammonium thiocyanate to form spirocyclic perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-1,5-diones and perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-1,5-dithiones, respectively, in relatively high yields.
Abstract (in Czech)
Byla zkoumána reaktivita alicyklických ketazinů v criss-cross cykloadičních reakcích. Ukázalo se, že reagují v přítomnosti kyseliny octové s kyanatanem draselným a thikyanatanem amonným za vzniku spirosloučenin perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-1,5-dionů a perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-1,5-dithionů v relativně vysokém výtěžku.
Links
MSM 143100011, plan (intention)Name: Struktura a vazebné poměry, vlastnosti a analýza syntetických a přírodních molekulových ansamblů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Structure and character of bonding, properties and analysis of synthetic and natural molecular ensembles
PrintDisplayed: 24/2/2024 13:10