FENYK, Jaroslav and Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 pp. ISBN 8072015273.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech
Authors FENYK, Jaroslav and Světlana KLOUČKOVÁ.
Edition 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha, 1019 pp. 2005.
Publisher Linde
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 8072015273
Changed by Changed by: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., učo 5338. Changed: 29/10/2007 12:33.
PrintDisplayed: 8/5/2021 21:33