RAY, A., M. MIJANUDDIN, R. CHATTERJEE, Jaromír MAREK, S. MONDAL and M. ALI. Synthesis, crystal structure and helical ladder-like assembly of a novel terephthalato-bridged binuclear Cu(II) complex: First report on terephthalate bridging under tetraaza macrocyclic environment. Inorganic Chemistry Communications. Netherlands: Elsevier Science, 2006, vol. 9, No 2, p. 167-170. ISSN 1387-7003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Synthesis, crystal structure and helical ladder-like assembly of a novel terephthalato-bridged binuclear Cu(II) complex: First report on terephthalate bridging under tetraaza macrocyclic environment
Name in Czech Syntéza, krystalová struktura a spirálovitě-žebříkové uspořádání nového tereftalově můstkovaného binukleárního Cu(II) komplexu: První popis tereftalového můstku s makrocyklickým tetraazovým okolím
Authors RAY, A. (356 India), M. MIJANUDDIN (356 India), R. CHATTERJEE (356 India), Jaromír MAREK (203 Czech Republic, guarantor), S. MONDAL (356 India) and M. ALI (356 India).
Edition Inorganic Chemistry Communications, Netherlands, Elsevier Science, 2006, 1387-7003.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Country of publisher Portugal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.787
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00016775
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000235269100011
Keywords in English MOLECULAR-STRUCTURE; MAGNETIC-PROPERTIES; EXCHANGE INTERACTION; ZIGZAG CHAIN; COPPER(II);
Tags Copper(II), EXCHANGE INTERACTION, MAGNETIC-PROPERTIES, MOLECULAR-STRUCTURE, ZIGZAG CHAIN
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Changed: 12/12/2006 10:02.
Abstract
Single crystal X-ray study on a novel terephthalato-(mu(2)-tp)-bridged binuclear Cu(II) tetraaza macrocyclic complex, [Cu-2(dine-mac)(2)(tp)(ClO4)(2)], reveals that the syn-anti disposition of two NO2 groups in the individual dinemac ligand and consequent intermolecular H-bonding between the two successive binuclear entities on both sides results a supramolecular R-2(2) (34) synthon in (011) plane which on further propagation in the same sequence renders two single strand helices connected via tp moiety results a 3-D supramolecular helical ladder-like assembly
Abstract (in Czech)
Rtg. difrakční studium monokrystalové struktury nového tereftalátově-(mu(2)-tp)-můstkovaného binukleárního Cu(II) tetraazo maykrocyklického komplexu [Cu-2(dine-mac)(2)(tp)(ClO4)(2)] ukázalo, že syn-anti uspořádání dvou NO2 skupin v jednotlivých ligandech a následné mezimolekulární vodíkové vazby mezi nimi mají za následek vznik 3-D supramolekulárního spirálovitě-žebříkového uspořádání molekul.
Links
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Physical and chemical properties of advanced materials and structures
PrintDisplayed: 1/3/2024 16:33