MALÝ, Tomáš. "Mentalita", zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku (chrudimské kšafty ze 16-18. století). In Chrudimský vlastivědný sborník 7. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2003. s. 19-70. ISBN 80-903265-1-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Mentalita", zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku (chrudimské kšafty ze 16-18. století).
Název anglicky "Mentality", piety and death of an early modern burgher from Chrudim (last wills from 16.-18. century).
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání Chrudim, Chrudimský vlastivědný sborník 7, s. 19-70, 2003.
Nakladatel Regionální muzeum v Chrudimi
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fulltext
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-903265-1-X
Klíčová slova anglicky Chrudim;royal town;early modern period;last wills;piety;death;burial and mass obligations;charity;church bequests
Štítky burial and mass obligations, charity, Chrudim, church bequests, death, early modern period, last wills, piety, royal town
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 6. 4. 2009 09:10.
Anotace
Analýza 850 testamentů chrudimských měšťanů z let 1505 až 1760, která se soustředí na religiózní aspekty posledních vůlí. Pozornost je věnována úvodním formulím (invokace, arengy) z pohledu vztahu člověka ke smrti a důvodu sepsání vůle, dále jsou charakterizovány požadavky na místo pohřbu a na přímluvné modlitby a mše. Závěr tvoří pojednání o legátech církevním a charitativním institucím a úvaha o souvislosti zbožného legátu s raně novověkým testamentem.
Anotace anglicky
An analysis of 850 wills of burghers from the royal town Chrudim between 1505 and 1760. The paper deals with the religious aspects of the last wills, ie. with preambles (invocatio, arenga) marking both reasons for making a will and mans relation to death, as well as with burial and mass bequests. The consideration is finally given to church and charitable bequests as well as to the connection of a pious legacy with an early modern last will.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 15:35