MADAJ, Marek. Katalog moravských řeholních institucí v předhusitském období (Supl.) : Středověké kláštery na Moravě ve světle archeologických pramenů (MDO). 1996. 174 s., lx.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Katalog moravských řeholních institucí v předhusitském období (Supl.) : Středověké kláštery na Moravě ve světle archeologických pramenů (MDO)
Authors MADAJ, Marek.
Edition 174 s., lx, 1996.
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 00:06.
PrintDisplayed: 16/1/2021 07:06