KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese
Authors KOPŘIVA, Karel.
Edition 4. vyd. Praha, 147 s. 2000.
Publisher Portál
Other information
ISBN 807178429X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 14/12/2015 09:04.
PrintDisplayed: 25/1/2022 22:06