VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři : architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 277 s. ISBN 807203474X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mladí mistři : architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku
Authors VYBÍRAL, Jindřich.
Edition Vyd. 1. Praha, 277 s. 2002.
Publisher Argo
Other information
ISBN 807203474X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 04:50.
PrintDisplayed: 25/10/2021 03:01