HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ and Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. Vyd. 2. dopl. a rozš., v H. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 808546747X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vademecum pomocných věd historických
Authors HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ and Jaroslav KAŠPAR.
Edition Vyd. 2. dopl. a rozš., v H. Jinočany, 448 s. 1994.
Publisher H & H
Other information
ISBN 808546747X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 28/12/2015 05:01.
PrintDisplayed: 18/2/2020 05:26