Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování
Authors
Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský.
Edition 1. vyd. Praha, 155 s. 1996.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-022-7
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 20/9/2021 14:32