VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 645 s. ISBN 807106663X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti
Authors VEBER, Václav.
Edition Vyd. 1. Praha, 645 s. 2004.
Publisher Lidové noviny
Other information
ISBN 807106663X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 05:17.
PrintDisplayed: 25/2/2020 20:59