GREGOROVÁ, Zdeňka and Milan GALVAS. Sociální zabezpečení. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 280 s. ISBN 8072391763.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální zabezpečení
Authors GREGOROVÁ, Zdeňka and Milan GALVAS.
Edition 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno, 280 s. 2005.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
ISBN 8072391763
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:20.
PrintDisplayed: 19/10/2021 00:53