HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK and Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 568 s. ISBN 8071067091. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost
Authors HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK and Jan DOBEŠ.
Edition Praha, 568 s. 2005.
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Other information
ISBN 8071067091
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:21.
PrintDisplayed: 12/4/2024 23:43