OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano. In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. s. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano
Název česky Evropanství Silvia Pellica: O milostech vězení a povinnostech křesťana
Název anglicky Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian
Autoři OSOLSOBĚ, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání Rimini, Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? od s. 121-128, 8 s. 2006.
Nakladatel il Cerchio: Iniziative editoriali
Další údaje
Originální jazyk italština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00015775
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 88-8474-118-1
Klíčová slova anglicky Silvio Pellico; Italian Literature; Religion; Moral Philosophy; Political Theory
Štítky Italian Literature, moral philosophy, Political Theory, religion, Silvio Pellico
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., učo 2218. Změněno: 1. 8. 2006 20:20.
Anotace
La nuova edizione delle MIE PRIGIONI di Silvio Pellico (curata da Aldo Mola, Saluzzo 2004) svela per la prima volta i fatti della sua conversione al cattolicesimo prima della sua deportazione allo Spielberg (città di Brno, odierna Rep. Ceca). L'articolo propone di rileggere le opere di Pellico, incluso il suo tratto politico Dei doveri degli uomini (1834) nella chiave del cristianesimo politico - mistico dell'autore.
Anotace česky
Nová edice Mých žalářů Silvia Pellica (ed. Aldo Mola, Saluzzo 2004) je opatřena kompletní fotoreprodukci autografu z r. 1832. Vychází najevo, že dobová cenzura vlády Karla Alberta vynechala důležité zmínky o autorově náboženské konverzi před deportací na Špilberg a že upravila některé detaily ve smyslu oficiálního deismu. Všechny další edice slavného Pellicova díla přejímají tyto opravy. Studie poukazuje na význam některých epizod z legendárního díla "Le mie prigioni" ve světle autorova "civilního" katolicismu personálního a mystického zabarvení a dále je srovnává s názory obsaženými v Pellicově politicko-náboženském traktátu "O povinnostech člověka" (1834). Co může vnést Pellico do současné diskuse o evropské identitě ?
Anotace anglicky
The new edition of The History of My Imprisonments (Le mie prigioni, 2004) of the Italian writer Silvio Pellico reveals the fact of his religious conversion to catholicism before his deportation to Spilberg (Brno)in 1822 - the event and another details were removed by censorship. The study re-considers the importance of religious experience in the whole work of Silvio Pellico, that expresses his "civilian" christianity with deep personal commitment, honesty and intellectual clarity. What can it bring into the discussion about the European identity ?
Návaznosti
GA408/94/1815, projekt VaVNázev: Estetika sv. Augustina a prameny k ní
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 00:26