BRANDEJSOVÁ, Jitka. Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě. (Tracing and Fighting Plagiarism at Masaryk University). Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11, p. 1-3. ISSN 1212-5075.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě.
Name (in English) Tracing and Fighting Plagiarism at Masaryk University
Authors BRANDEJSOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Ikaros [online], 2006, 1212-5075.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00017681
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English plagiarism; IS MU; theses; e-learning
Tags e-learning, IS MU, Plagiarism, theses
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 31/3/2010 12:13.
Abstract
Odhalování plagiátů nebo ochrana autorských práv je letité a stále aktuální téma, které získalo na intenzitě a významu právě s rozvojem informačních technologií, zejména s rozvojem elektronické podpory výuky a ukládáním závěrečných prací do studijních systémů. Masarykova univerzita (MU) má nejen značný zájem na tom, aby se dbalo na kvalitu studentských prací, ale zároveň je průkopníkem ve využíváním IT v celé šíři univerzity a v celé hloubce administrativy studia, výuky nebo komunikace. Proto vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) reagoval na stesky učitelů v boji proti opisování a vyvinul unikátní softwarovou službu na odhalování plagiátů. Unikátnost služby spočívá v tom, jakým způsobem je integrovaná přímo do studijního informačního systému IS MU, v jejím neobvyklém rozsahu a funkcionalitě.
Abstract (in English)
Development of information technologies and their use for teaching purposes and archiving students' theses calls for tools capable of tracking traces of plagiarism. Since there have recently been numerous requests for such tools on the part of Masaryk University teachers, the team of Masaryk University Information System (IS MU) developers decided to create software providing this service, which was seamlessly integrated in the system. Its tools are to ensure that students' theses (as well as assignments) submitted are of the required quality and do not violate the fundamental principles of copyright.
Links
LA 168, research and development projectName: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
PrintDisplayed: 3/6/2023 07:47