PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ and Jiří ŠUBRT. Archaická latina (Archaic Latin). 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 pp. učební texty. ISBN 80-246-1165-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Archaická latina
Name in Czech Arcahaická latina
Name (in English) Archaic Latin
Authors PULTROVÁ, Lucie (203 Czech Republic), Daniela URBANOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marie MALÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří ŠUBRT (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Praha, 82 pp. učební texty, 2006.
Publisher Nakladatelství Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00016066
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-246-1165-1
Keywords in English archaic latin; languages of ancient Italy; early literature; archaic latin epigraphy; Plautus; Ennius; Terentius
Tags archaic latin, archaic latin epigraphy, early literature, Ennius, languages of ancient Italy, Plautus, Terentius
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D., učo 2541. Changed: 14/9/2018 22:54.
Abstract
Skripta přinášejí komplexní pohled na latinu archaického období. Poskytují základní poučení o jazykové situaci v Itálii v 1. tis. př. Kr., o šíření písma na území Itálie a dále shrnují zvláštnosti archaické latiny po stránce lingvistické i literární a demonstrují je na konkrétních textech nápisné i literární povahy.
Abstract (in English)
This book offers e complex sight of the latin language in the archaic period.
Links
GA405/99/1602, research and development projectName: Vznik a rozšíření rané řecké alfabety
Investor: Czech Science Foundation, The origin of the Greek alphabet and its expansion in the Mediterranean area
PrintDisplayed: 9/8/2022 13:19