FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR. In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR.
Název česky Diagnostika spirochety Treponema. pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR
Název anglicky Diagnostics of Treponema pallidum in clinical material
Autoři FLASAROVÁ, Magdalena (203 Česká republika) a David ŠMAJS (203 Česká republika, garant).
Vydání Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/06:00016086
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Treponema pallidum; clinical material
Štítky clinical material, Treponema pallidum
Změnil Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 8. 4. 2010 15:28.
Anotace
Cíl: Izolovat a detegovat treponemální DNA (mikroorganismu Treponema pallidum subsp. pallidum) z různých klinických materiálů od pacientů jak s podezřením na syfilis, tak ve stádiu primárním, sekundárním, časně latentním a pozdně latentním včetně kongenitální syfilis. U získaných izolátů jednotlivých kmenů pak provést kmenovou typizaci a identifikaci. Z 30-ti vyšetřovaných stěrů jsme nalezli 6 pozitivních stěrů od 3 pacientů ve stádiu primární a sekundární syfilis a 1 pozitivní stěr od jednoho novorozence. Výsledky sekvenací ve dvou případech ukázaly výskyt kmene sekvenčně totožného s kmenem SS14 a v dalších dvou případech jsme nalezli sekvenční změny v lokusech TP0548 a TP0136, které prokázaly výskyt unikátních syfilitických kmenů, doposud nepopsaných u Treponema pallidum subsp. pallidum.
Anotace anglicky
In this study, we used molecular diagnostics of the spirochete Treponema pallidum in biological materials. The tested samples were collected from patients with suspect syphilis, and patients diagnosed with primary, secondary, early or late latent stages of syphilis. Samples of one patient with congenital syphilis were also analyzed. Seven swabs samples were PCR positive (from 4 patients with primary or secondary syphilis) and all samples from the patient with congenital syphilis. For strain identifications, the TP0548, TP0136, and TP0319 genes were amplified and obtained PCR products were sequenced. In two cases, sequences identical to the strain SS14 and in another two cases, unique sequences in locuses TP0548 and TP0136 were found.
Návaznosti
GA310/04/0021, projekt VaVNázev: Postgenomické studie syfilitické spirochety Treponema pallidum
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NR8967, projekt VaVNázev: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 22:30