WOKOUN, René and Jiří VYSTOUPIL. Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013 (National Tourism Policy of the Czech Republic for the Period 2007-2013). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 211-216. ISBN 8021041552.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013
Name in Czech Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013
Name (in English) National Tourism Policy of the Czech Republic for the Period 2007-2013
Authors WOKOUN, René and Jiří VYSTOUPIL.
Edition Brno, IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, p. 211-216, 6 pp. 2006.
Publisher ESF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 8021041552
Keywords in English tourism; objectives;priorities
Tags objectives, priorities, tourism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., učo 390. Changed: 7/12/2006 16:02.
Abstract
V příspěvku je charakterizována koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky na období 207-2013. Jsou uvedena východiska koncepce, ekonomický význam cestovního ruchu a hlavní problémy cestovního ruchu v ČR. Zvláštní pozornost je věnována vizi, cílům a navrhovaným prioritám.
Abstract (in English)
In this paper the authors characterize proposed conception of the national tourism policy in the Czech Republic for period 2007-2013. An approach of conception is stated, as well as economic implication and main issues of tourism in the Czech Republic. A particular attention is aimed at the vision, objectives and priorities.
PrintDisplayed: 20/9/2021 17:29