HUBENÝ, Jan, Vladimír ULMAN and Pavel MATULA. Estimating Large Local Motion in Live-Cell Imaging Using Variational Optical Flow. In VISAPP 2007 Second International Conference On Computer Vision Theory And Applications, Proceedings. Portugal: INSTICC PRESS, 2007. p. 542-548, 7 pp. ISBN 978-972-8865-74-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Estimating Large Local Motion in Live-Cell Imaging Using Variational Optical Flow
Name in Czech Odhadování velkých lokálních pohybů v in-vivo obrazových sekvencích pomocí variačních metod optického toku
Authors HUBENÝ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vladimír ULMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel MATULA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Portugal, VISAPP 2007 Second International Conference On Computer Vision Theory And Applications, Proceedings, p. 542-548, 7 pp. 2007.
Publisher INSTICC PRESS
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00020059
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-972-8865-74-0
UT WoS 000250107900082
Keywords in English live-cell imaging motion tracking 3D imaging variational optical flow
Tags CBIA, cbia-web
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D., učo 4203. Changed: 20/6/2012 09:03.
Abstract
The paper studies the application of state-of-the-art variational optical flow methods for motion tracking of fluorescently labeled targets in living cells. Four variants of variational optical flow methods suitable for this task are briefly described and evaluated in terms of the average angular error. Artificial ground-truth image sequences were generated for the purpose of this evaluation. The aim was to compare the ability of those methods to estimate local divergent motion and their suitability for data with combined global and local motion. Parametric studies were performed in order to find the most suitable parameter adjustment. It is shown that a selected optimally tuned method tested on real 3D input data produced satisfactory results. Finally, it is shown that by using appropriate numerical solution, reasonable computational times can be achieved even for 3D image sequences.
Abstract (in Czech)
Článek studuje aplikaci stávajících metod na výpočet optického toku na odhad lokálních pohybů v in-vivo obrazových sekvencích. Nejprve jsou popsány čtyři metody na výpočet optického toku, které jsou vhodné pro tento úkol. Tyto metody jsou následně vyhodnoceny pomocí parametrických studií na umělých datech. Vybraná nejlepší metoda s nejlepším nastavení parametrů je následně vyzkoušena na reálné 3D obrazové sekvenci. Je ukázáno, že i pro tuto sekvenci produkuje náš přistup přijatelné výsledky. Nakonec je diskutována doba běhu a nároky na pamět, které jsou akceptovatelné.
Links
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Doctor grants
LC535, research and development projectName: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 30/5/2020 11:51