SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA and Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. (Use of macarpine in flow cytometry cell clasification). 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií.
Name (in English) Use of macarpine in flow cytometry cell clasification
Authors SLANINOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor), Jiří ŠINKORA (203 Czech Republic), Eva TÁBORSKÁ (203 Czech Republic), Jiří SLANINA (203 Czech Republic) and Jiří SLAVÍK (203 Czech Republic).
Edition Number: 297482, Publisher: Úřad průmyslového vlastnictví, Place of publication: Praha, Owner's name: Masarykova univerzita v Brně, 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Patent
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/06:00024562
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English macarpine; DNA stain; cell permeant DNA stain; fluorescence microscopy; flow cytometry; DNA content; cell cycle; multiparameter analysis
Tags cell cycle, cell permeant DNA stain, DNA content, DNA stain, flow cytometry, fluorescence microscopy, Macarpine, multiparameter analysis
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 12/12/2006 10:08.
Abstract
Vynález se týká použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií na základě supravitální identifikace a kvantifikace nukleových kyselin (DNA a/nebo RNA) jejich zviditelněním v nepermeabilizovaných buňkách, s možností paralelní imunofenotypizace. Vazba makarpinu k nukleovým kyselinám v intaktních buňkách umožňuje v řádu vteřin po jeho přidání rozlišení erytrocytů, retikulocytů a leukocytů kostní dřeně a periferní krve bez detekce exprese povrchových znaků při měření na standardních průtokových cytometrech vybavených excitačním zdrojem v modrozelené oblasti spektra (standardně o vlnové délce 488 nm) a třemi detektory fluorescence s běžnou soupravou emisních filtrů. Emisní spektrální charakteristika makarpinu vázaného k nukleovým kyselinám umožňuje současnou detekci fluorescence makarpinu vedle fluorescence některých běžných fluorochromů, např. isothiokyanátu fluoresceinu (FITC) na cytometrech s jedním zdrojem a dále allophycocyaninu (APC) a jeho tandemu s Cy7 (APC-Cy7) na cytometrech se dvěma zdroji (standardně 488, 633 nebo 635 nm) eventuelně Pacific Blue a Cascade Yellow při možnosti excitace ve fialové oblasti spektra (např. lasery o vlnové délce 405 nm). Vazebné a emisní vlastnosti makarpinu dále umožňují semikvantitativní stanovení obsahu DNA v intaktních buňkách.
Abstract (in English)
We have proved that macarpine (MA) stains nucleic acids. MA, briefly enter living cells and interact with DNA. MA bind DNA stochiometrically and can report the DNA content at a resolution level adequate for cell cycle analysis. MA can also be used as supravital fluorescent DNA probe both in fluorescence microscopy and flow cytometry including multiparameter analysis of peripheral blood and bone marrow.
Links
GA525/04/0017, research and development projectName: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Czech Science Foundation, Plant sources of benzophenanthridine alkaloids and effects of these alkaloid on normal and cancer cells
PrintDisplayed: 30/9/2023 04:33